Bestill nå!

Generelle salgsbetingelser Zentio AS

1 Generelt

1.1 Vi i Zentio vil levere deg best mulig tjenester, og abonnementsavtalen mellom deg og oss er underlagt vilkårene som følger nedenfor.

1.2 Disse vilkårene gjelder for alt salg av produkter til forbrukere gjennom Dizolve fra Zentio AS, org.nr. 992 437 626, Haslevollen 3, Pb 263 Økern, 0510 Oslo. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1.3 Zentios posisjon som kontraktspart overfor deg, og som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, kan ikke ensidig overføres, med mindre overføringen skjer som ledd i fisjon, fusjon, omdanning eller annen omorganisering/overføring av hele eller deler av Zentios virksomhet. Den overtagende part trer i så fall inn i Zentios rettigheter og plikter etter disse salgsbetingelsene, slik disse til enhver tid er oppdatert og kunngjort.

1.4 For at vi skal kunne gi deg den beste service når du tar kontakt med oss, vil all informasjon vedrørende ditt kundeforhold hos oss bli lagret i vår database. Hvordan vi behandler denne informasjonen er nærmere opplyst i punkt 8 nedenfor.

1.5 Aldersgrense for bestilling av produkter fra Zentio er 18 år.

2 Abonnement
Når du bestiller Dizolve fra Zentio går du inn på en abonnementsordning. Det innebærer at du får regelmessige forsendelser med det produktet du har valgt eller tilsvarende produkter, i et fastsatt intervall. Du forplikter deg til å motta og betale for leveranser i oppsigelsesperioden.

Dersom du ønsker å endre leveranseintervall eller avslutte abonnementet, kan dette gjøres enkelt ved å ta kontakt med Zentio AS på telefon 2222 8000 man-fre 9-15, e-post kundeservice@zentio.no eller på Min Side på www.dizolve.no

3 Angrerett
Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse eller prøvepakke. Zentio sender deg et angrerettskjema på e-post sammen med din ordrebekreftelse.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert Zentio i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Av hygieniske årsaker må barberings- og kosmetikkproduktene være uåpnet.

Ved retur i forbindelse med bruk av angreretten må du dekke porto, og Zentio vil tilbakebetale innbetalt beløp innen 14 dager fra vi mottar pakken i retur.

Angreretten gjelder kun prøvepakken. Siden alle leveranser i abonnementet er ensartede ytelser, er det ikke angrerett på videre leveranser i abonnementet etter Angrerettloven.

Hvis du likevel velger å returnere en forsendelse vil du motta en faktura på et retur- og administrasjonsgebyr på kr 149,-. Gebyret skal kompensere fraktkostnader, emballasje samt håndtering av forsendelsen.

4 Priser
Alle priser er inkludert mva. Totalkostnad vil fremkomme før bestilling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet (som porto, ekspedisjonsgebyr osv.). Zentio forbeholder seg retten til å foreta prisjusteringer forårsaket av endringer i skatter, avgifter, gebyrer eller valutakurser, samt økt varekost. Prisøkninger vil bli varslet på forhånd. Ved betaling med Klarna eller betalingskort, aksepterer du at Zentio AS belaster din Klarna-konto eller ditt betalingskort ved utsendelse av neste sending. Hvis du gjør endringer i ditt abonnement, vil beløp eller tidspunktet for neste belastning kunne endres.

5 Levering
Maksimal leveringstid blir opplyst i ordrebekreftelsen som vi sender deg på epost umiddelbart etter bestilling. Om vi ikke kan levere bestilt produkt i løpet av den oppgitte leveringstiden, står du fritt til å heve kjøpet uten kostnad for deg.

6 Betaling
Hvis betaling av varen skjer etterskuddsvis, følger faktura med i pakken du mottar. Vi ber deg være vennlig å benytte den vedlagte fakturaen når du betaler varen, eller påføre KID nummer ved annen betalingsmåte. For å unngå gebyrer ved for sen betaling, anbefaler vi at du overholder betalingsfristen. Ved utelatt betaling vil du bli belastet med det til enhver tid lovfestede purregebyr.

Zentio forbeholder seg retten til å gjøre en vurdering før det gis fakturakreditt.

7 Reklamasjon
Dersom en vare er levert med feil eller mangler kan du enten kreve å få et nytt produkt, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

7.1 Livstidsgaranti på høvelhåndtak
Vi gir livstidsgaranti på høvelhåndtaket til alle kunder med et aktivt høvelabonnent hos Zentio. Går ditt håndtak i stykker, får du nytt håndtak gratis av oss. Du betaler kun for porto kr 39.

8 Personopplysninger og adresseendringer
Vi oppbevarer kun opplysninger som er relevant for ditt kundeforhold til oss, for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Du skal straks varsle Kundeservice om adresseendring og andre forhold av betydning for abonnementsforholdet. Varsel bør skje skriftlig med epost til kundeservice@zentio.no. Du står selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper som følge av at du har oppgitt feil adresse eller ikke varslet om adresseendring.

Du samtykker i at Zentio kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og e-post osv.) for å informere om eller markedsføre våre produkter og produkttilbud.

9 Bilder og tilbakemeldinger
Ved å sende inn bilde med og uten logo og tilbakemelding til Zentio via sosiale medier eller på annen elektronisk måte, samtykker du i at Zentio har fulle rettigheter til bildet og tilbakemeldingen, og kan bruke disse i markedsføringsøyemed.

10 Endring av vilkårene
Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer oppdaterte vilkår. Nye vilkår vil legges ut på vår nettside.

11 Salgspant
Zentio har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

12 Kundeservice
Du treffer Kundeservice på telefon 2222 8000 hverdager kl. 09.00-16.00. Du kan også kontakte Kundeservice via våre nettsider www.zentio.no eller sende en e-post til kundeservice@zentio.no.

Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Kundeservice kan også hjelpe deg med å skreddersy en forsendelse som passer for nettopp deg. Du er velkommen til å stille spørsmål og gi ris og ros.

Vi ønsker at du skal være fornøyd med våre produkter!

Bestill nå!